در کشیک چاپ
تاریخ :18:02سه‌شنبه 17 اردیبهشت‌ماه سال 1387

بعد از تعویض ویندوز سیستم خودم کشیک امروز این فرصت رو بهم داده تا ویندوز کامپیوتر پاویون رو هم که یه مقدار بهم ریخته و اعصاب‌خوردکن شده بود عوض کنم. کاش تعداد ویندوزهایی که نصب کردم رو یه جا ثبت کرده بودم! آخرین نرم‌افزاری که نصب کردم google earth بود. عکس بالا هم عکس بیمارستان ماست توی google earth. مارکر زردرنگ پاویون ما رو نشون می‌ده. یعنی جایی که الان هستم.

کشیک هم تا اینجاش معمولی بوده. هرچند درمونگاه از ظهر تاحالا از بیمار خالی نشده، اما قابل تحمله. امیدوارم بقیه‌ش خلوت باشه. کیسهامون هم تاحالاش همگی تکراری بودن و بیمار جالبی نداشتیم.

دیروز بعد از چندین ماه بخشمون پر شد از استاژر. فعلا قضاوتی راجع بهشون ندارم. اینترن خارجیمون هم امروز تونست برای چند روز مرخصی بگیره و توی همایش دانشجوهای خارجی در اصفهان شرکت کنه. البته بخاطر مشغله‌های زیادم کار آموزش اینترنها و استاژرها رو عمدتا به همکار سال یکیم سپردم. پس بود و نبودشون فرق چندانی برام نداره.

¤ ۵شنبه تا شنبه برای نمایشگاه کتاب، تهران خواهم بود.

¤¤ همین الان زنگ زدن که درمانگاه چند تا مریض داریم و اینترنها شرح حال گرفتن و باید برم. فعلا با اجازه