!CAUTION چاپ
تاریخ :21:57سه‌شنبه 3 اردیبهشت‌ماه سال 1387

نمی‌دونم چرا اینطوری می‌شه، اما خیلی وقتا الکتریسیته ساکن بدنم زیاده از حد می‌شه. طوری که دست به هرچی می‌زنم جرقه می‌زنه. هفته پیش که با دوستام رفته بودیم باغ یکی از این موارد بود. طوریکه حتی به هندونه هم که دست زدم جرقه زد! اینو به یکی از دوستام که توی فیزیک خیلی کارش درسته گفتم و زیاد جدی نگرفت، چند دقیقه بعدش که چیزی می‌خواست از دستم بگیره دستم به دستش خورد و جرقه‌ای زد که از جاش پرید!! شاید به لباسی که اون شب پوشیده بودم ربط داشته باشه، اما آخه اون لباس رو وقتای دیگه‌ای هم پوشیدم ولی اینطوری برقی نشده بودم

¤امروز case interview انجام شد و اختلال اسکیزوافکتیو به صدر تشخیص افتراقی‌ها اومد و این شد که والپروات سدیم هم به ریسپریدون اضافه کردم برای درمانش.