ای که ۲۹ رفت و در خوابی ¤ مگر این ۹/۲ روز دریابی چاپ
تاریخ :12:58پنج‌شنبه 6 دی‌ماه سال 1386

دیروز آخرین روزی بود که می‌شد بگم ۲۸ سالمه
امروز اولین روز آخرین سال دهه سوم زندگیمه