سفر ایستگاه چاپ
تاریخ :21:09سه‌شنبه 8 آبان‌ماه سال 1386

قطار می‌رود
تو می‌روی
تمام ایستگاه می‌رود

و من چقدر ساده‌ام
که سال‌های سال
در انتظار تو
کنار این قطار رفته ایستاده‌ام
و همچنان
به نرده‌های ایستگاه رفته
تکیه داده‌ام!

قیصر امین پور (هم رفت)

:)