تاریخ :00:12پنج‌شنبه 8 شهریور‌ماه سال 1386

بازگشته ام از سفر

سفر از من باز نمی گردد

                     (شمس لنگرودی)

 

برگشتم.