گره چاپ
تاریخ :17:27دوشنبه 31 اردیبهشت‌ماه سال 1386

ای که در پیچ و تاب موزون گیسوانت

ریسمان بی انتهای نگاهم گره می خورد

 

                                                               بادبادکهای جوانی ام را باد با خود برده است ...